Miljø

Miljømålsætning for Automaleren Hjørring

Automaleren Hjørring ønsker at blive opfattet som en miljøbevidst og respekteret servicevirksomhed og samarbejdspartner.

For at nå dette mål vil vi bidrage til en bæredygtig udvikling ved at mindske spild og energiforbrug og løbende forbedre miljøforholdene overalt i virksomheden. Det gælder også i forbindelse med udvikling af nye forretningsområder og forbedring af de eksisterende produkter, hvor miljøaspektet indgår sammen med de tekniske og økonomiske overvejelser.

Derudover vil vi opnå yderligere miljøfordele ved at efterspørge miljøvenlige produkter og serviceydelser fra vores leverandører.

Vi vil derfor:

  • Arbejde systematisk med miljøstyring og omsætte arbejdet til konkrete aktiviteter
  • Indgå i åben dialog med omverdenen om miljøspørgsmål og mindske miljøbelastningen
  • Samarbejde med vores kunder om at skabe bedre miljøløsninger samt synliggøre indsatsen og de løbende forbedringer over for kunder, medarbejdere og samfund